„Den stromu“ v Arboretu lesnické školy v Písku

Žáci 4. tříd se 21.10. 2019 zúčastnili akce „Den stromu“ v Arboretu lesnické školy v Písku. Na několika stanovištích se mohli žáci seznámit s ptačím světem, stavbou stromu, lesními škůdci, ekosystémem lesa a se zástupci největších zelených obrů.  Na stanovištích je doprovázeli sokolníci, včelaři, trubači a kynologové – žáci lesnické školy. Žáci si tak prostřednictvím lesní pedagogiky a  formou zajímavých soutěží a her zopakovali a prohloubili učivo přírodovědy.