Příspěvek Nadace ČEZ

Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, poskytla naší škole nadační příspěvek č. OK 30_18  ve výši 51.035,–Kč k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Pomáhej pohybem“ v grantovém řízení Oranžové kolo. Příspěvek byl určen na kulturní akce žáků a úhradu dopravy.

Nadační příspěvek základní škola čerpala v průběhu školního roku 2018-2019 na tyto školní akce:

  • příspěvek na dopravu žáků – sportovní akce, workshopy, exkurze do Prácheňského muzea, ZOO Hluboká, exkurze Praha, JE Temelín, zájezd do Národního divadla v Praze, vystoupení pěveckého sboru ve Velešíně, jazykový kurz žáků Nové Hutě, exkurze Příbram, Mirakulum
  • na kulturní akce a přednášky (zeměpisná přednáška o Íránu, přednáška o dospívání,  vzdělávací programy (BESIP – vystoupení na kolech, Jihočeská univerzita České Budějovice – Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany – „Letem vodním světem“ – pro I. stupeň), vstupné do muzea Království času Protivín, vstupné na besedy (Apicentrum vzdělávání Protivín – beseda se včelařem, beseda s rodilým mluvčím).

Nadační příspěvek ve výši 51.035,–Kč byl vyčerpán takto:

na dopravu: 41.874,–Kč

na kulturu:     9.161,–Kč

Spoluúčast žadatele, tj. ZŠ Protivín, na tomto projektu byla ve výši 52 % = 55.894,–Kč.

Děkujeme tímto Nadaci ČEZ za poskytnutí finančních prostředků na školní aktivity. Tento projekt prospěl žákům školy a pomohl ke snížení finanční zátěže rodičů.

Celý článek