Krajské kolo Dějepisné olympiády

Dne 22. 3. 2019  se v Českých Budějovicích uskutečnilo krajské kolo Dějepisné olympiády, kam se po dlouhé době probojovali hned dva žáci naší školy.

Do krajského kola se nakonec dostavilo 43 nominovaných žáků základních škol a víceletých gymnázií ze všech okresů Jihočeského kraje.

Za krásného počasí v bývalé Hardtmuthově vile děti psaly test, jímž měly prokázat své znalosti na téma letošního ročníku olympiády, tedy “Cesty jako tepny civilzace”.

Jak podotkl sám předseda komise při seznámení s výsledky olympiády, jedná se o faktografické údaje, které postrádají kritické myšlení či dějinné souvislosti, jak by se od této olympiády právem očekávalo. Komise toto stanovisko rovněž postoupí zadavateli testu NIDV (Národní institut pro další vzdělávání).

Oběma našim žákům se splnilo to, oč v olympiádě bojovali: neskončit na “chvostu” startovního pole, což zdaleka překonali. Kryštof Kalina z 9. B obsadil v líté konkurenci 43 žáků a žákyň krásné 12. místo a Pavlína Čecháčková z 8. A 18. místo. Kryštof se stal i úspěšným řešitelem (více jak 60% správných odpovědí).

Oběma gratulujeme k výsledku a děkujeme za přípravu a vzornou reprezentaci školy.