Postup do krajského kola Dějepisné olympiády

Dne 16. 1. 2019 se uskutečnilo okresní kolo olympiády z Dějepisu. Naši školu zastupovali tři žáci, přičemž Kryštof Kalina se umístil na krásném třetím místě, Pavlína Čecháčková na sedmém místě a do patnáctky nejlepších záků se probojovala i deváťačka Zuzka Šourková z celkového počtu třiceti zúčastněných.

Úspěchem není jen umístění, ale i možnost reprezentovat naši školu v kole krajském. Kryštof Kalina a Pavlína Čecháčková totiž pojedou 22. 3. 2019 do Českých Budějovic, kde se uskuteční krajské kolo DO.