Školní kolo olympiády z dějepisu

„Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace”.

Na konci listopadu proběhlo školní kolo olympiády z dějepisu, jehož se zúčastnilo 20 žáků z 8. – 9. tříd. Z celkového počtu 70 bodů dosáhla nejlepšího výsledku Pavlína Čecháčková z 8. A s 65 body, na 2. místě se umístil Kryštof Kalina z 9. B s 63 body a na třetím místě skončila Zuzana Šourková rovněž z 9. B s 61 body. Všichni tři budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se uskuteční 16. 1. 2019 v Písku.