První školní den

  1. září 2018 jsme přivítali v pavilonu I.stupně nové školáčky.

Třídu 1.A vede paní učitelka Vladimíra Hanzlíková. Je v ní zařazeno 20 dětí, z toho 11 děvčat a 9 hochů.

Ve třídě 1.B je třídní učitelkou paní Magdalena Marešová. Má na starost 19 žáčků, v tom je 11 dívek a 8 chlapců.

Tradičně při zahájení nového školního roku navštívili první třídy pan starosta a pan ředitel s paní zástupkyní. Popřáli všem hodně štěstí a radosti z učení. Rozesmáli děti nečekanými otázkami.

Děti se těší a vykřikují: „ … na fotbal…a taky na matematiku a … na knížky a čtení…na písničky!“

Atmosféra v obou třídách byla veselá, žádná nejistota, váhání nebo dokonce slzičky. To je jistě dobré znamení pro další školní dny.