Přednáška o poštovních holubech

V pondělí 18.6. se žáci 7. tříd zúčastnili přednášky pana Šípka o chovu poštovních holubů a o závodech s nimi. Viděli i ukázky měřících přístrojů pro závodění a prohlédli si jednoho z přímých účastníků závodů – holuba jménem Hrabě Kocharowski. Pan Šípek vyprávěl o metodách, jak se holubi chovají, cvičí a krmí, dozvěděli se i podrobnosti o délce a obtížnosti závodů – věděli jste, že holub může letět skoro 100 km/h nebo že nejdelší závody mají přes 800 km?