Spolupráce ZŠ Protivín a SOŠ a SOU Písek

V rámci polytechnické výchovy se snažíme na základní škole zvýšit zájem o učební obory, ve kterých mohou žáci pokračovat ve studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Písku.

V letošním školním roce jsme uskutečnili v rámci vzájemné spolupráce několik workshopů. Všichni naši žáci 2. stupně měli možnost zúčastnit se pracovních dílen, které byly pro ně připraveny na SOŠ a SOU Písek. Nejprve byli žáci vždy seznámeni s obory, které se na tomto učilišti vyučují, a s možnostmi budoucího přijetí na tuto školu a následném uplatnění do budoucnosti. Před Vánocemi jely  do Písku 8.-9. ročníky , a to nejprve chlapci a potom dívky. Chlapci se seznámili s opracováním základních materiálů – dřeva, plastů a kovů a vyráběli stojan na mobil a dívky si pod odborným vedením studentů  3.ročníku oboru aranžér vyrobily adventní věnce.

V měsíci dubnu jeli do Písku nejprve chlapci 6.-7. ročníku, o týden později dívky těchto ročníků.Chlapci se věnovali opracováním pozinkovaného plechu, ze kterého vyráběli plechovou krabičku. Na pozinkovaný plech si přenesli předlohu, vystřihli požadovaný tvar a posléze plech ohýbali a letovali rohy krabičky.  Děvčata si přivezla korpus na věnec a za pomoci studentek si nazdobila každá z nich krásný jarní věnec. Výrobky si všichni odvezli domů.

Všechny workshopy proběhly velmi pohodově, bez zranění a v příjemné atmosféře.

Mysleli jsme i na mladší žáky, dva workshopy proběhly i u nás ve škole. Před Vánocemi přijelo několik studentů.  S  dívkami 5. tříd ve skupinách tvořili vánoční věnečky a chlapci vyráběli kovové píšťalky.

Na konci března proběhl workshop znovu. Tentokrát to byli žáci 4. tříd, a protože to bylo před Velikonocemi, tvořili všichni velikonočního zajíčka ze sena.

Spolupráce se SOŠ a SOU Písek je už dlouhodobá, mistr odborného výcviku a koordinátor spolupráce mezi základními a středními školami pan Bohumil Grammetbauer  spolupracuje s naší školou i v rámci výuky našich technických činností a podílí se na zvyšování kvality výuky. Naše školní dílna je díky evropským fondům velmi dobře vybavena. My se snažíme o to, aby žáci získali základní dovednosti,  uměli pracovat s různými materiály a seznámili se s jednoduchými nástroji.

Rádi bychom poděkovali celému vedení SOŠ a SOU Písek a hlavně panu Grammetbauerovi, neboť díky němu tato spolupráce funguje.