Exkurze 9. ročníků do Příbrami

I letos jsme vyrazili na exkurzi do Hornického muzea v Příbrami osvěžit si znalosti z geologie a dějepisu. Absolvovali jsme oblíbené prohlídkové trasy, žáci si mimo jiné užili jízdu na hornické skluzavce v dolu Drkolnov. Odpoledne jsme měli zajištěnu prohlídku Památníku Vojna, kde si všichni udělali velice jasnou představu o životě lidí, kteří byli nuceni v nelidských podmínkách těžit uranovou rudu.