Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ve dnech 6. a 7. dubna 2018  se konal v pavilonu I. stupně naší školy zápis předškolních dětí do 1. ročníku.

Zápisu se účastní chlapci a děvčata, kteří dovrší věk 6 let do 31. 8. 2018  a děti, kterým ředitel školy povolil v loňském roce odklad školní docházky. Pro vyřízení odkladu potřebují rodiče dětí doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

V naší škole každoročně vypisujeme termín zápisu na páteční odpoledne a sobotní dopoledne, abychom vyšli vstříc zaměstnaným a dojíždějícím rodičům. A tak jsme přivítali ve vyzdobených třídách malé uchazeče o nástup do školních lavic.

Nejdříve se dětí a jejich doprovodu ujala děvčata z 8. B, která je uvedla do třídy vyhrazené jako šatna a čekárna. Pak již bylo třeba chvíle trpělivosti, než se dítě dostalo k jedné ze zapisujících učitelek. V letošním roce budoucí školáky zapisovaly paní učitelky Z. Bízková, D. Nováčková, V. Hanzlíková, E. Vaněčková a T. Vojtěchová. K hladkému průběhu zápisu velmi přispěla přítomnost paní učitelek z mateřských škol. Spolupráce školy a mateřinek je velmi dobrá. Díky ní se děti neobávají cizího prostředí. V březnu se uskutečnily návštěvy předškoláků ve vyučování v 1. třídách. Další návštěvu spojenou s prohlídkou školy máme naplánovanou na konec školního roku. V červnu se také uskuteční informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Přejeme všem úspěšné zahájení vzdělávání!

Za ZŠ T.Vojtěchová