Vyhlášení ředitelského volna

Na pondělí   30.4. a 7.5.  je vyhlášeno pro žáky základní školy volno ředitele školy  a to                         z organizačních a provozních důvodů.  Školní družina a školní jídelna budou v provozu   pro žáky       1. – 3.ročníku  pro přihlášené zájemce.  Provoz  školní družiny  bude ukončen ve  14hodin.

Celý článek

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ve dnech 6. a 7. dubna 2018  se konal v pavilonu I. stupně naší školy zápis předškolních dětí do 1. ročníku.

Zápisu se účastní chlapci a děvčata, kteří dovrší věk 6 let do 31. 8. 2018  a děti, kterým ředitel školy povolil v loňském roce odklad školní docházky. Pro vyřízení odkladu potřebují rodiče dětí doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

V naší škole každoročně vypisujeme termín zápisu na páteční odpoledne a sobotní dopoledne, abychom vyšli vstříc zaměstnaným a dojíždějícím rodičům. A tak jsme přivítali ve vyzdobených třídách malé uchazeče o nástup do školních lavic.

Nejdříve se dětí a jejich doprovodu ujala děvčata z 8. B, která je uvedla do třídy vyhrazené jako šatna a čekárna. Pak již bylo třeba chvíle trpělivosti, než se dítě dostalo k jedné ze zapisujících učitelek. V letošním roce budoucí školáky zapisovaly paní učitelky Z. Bízková, D. Nováčková, V. Hanzlíková, E. Vaněčková a T. Vojtěchová. K hladkému průběhu zápisu velmi přispěla přítomnost paní učitelek z mateřských škol. Spolupráce školy a mateřinek je velmi dobrá. Díky ní se děti neobávají cizího prostředí. V březnu se uskutečnily návštěvy předškoláků ve vyučování v 1. třídách. Další návštěvu spojenou s prohlídkou školy máme naplánovanou na konec školního roku. V červnu se také uskuteční informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Přejeme všem úspěšné zahájení vzdělávání!

Za ZŠ T.Vojtěchová

Celý článek

Páťáci na Stožci

Letošní pobyt ve Středisku environmentální výchovy ve Stožci se nesl ve znamení zimy. Vyrazili jsme v pondělí 26.3. a po (naštěstí) drobných obtížích se zpožděným vlakem jsme dojeli na zasněženou Šumavu. Další pobyt už běžel jako na drátkách, vše klapalo jak mělo a děti si užívaly jak zimních radovánek se sněhem, tak i výukové programy. Po pondělním seznámení se Šumavou a pravidly chování jsme ještě absolvovali herní lesní stezku. Začalo se ukazovat, jak je kdo vybavený pro pobyt v přírodě. Naplno si venkovní dění všichni vychutnali v úterý, kdy jsme dopoledne šli “Po jelení stopě” a odpoledne ještě absolvovali osmikilometrový výlet ke Stožecké kapli. Počasí bylo skutečně aprílové – chvíli sněžilo, pak drobně pršelo, zase sněžilo a nakonec se rozsvítilo i sluníčko. Středa už byla klidnější, děti plstily vlnu a mnozí si odvezli krásné plstěné zvířátko – někdo pejska, někdo bobra nebo kuřátko.

Celý článek