Velikonoční workshop ve 4.třídách

Dne 23.3. 2018 se ve 4. třídách naší školy uskutečnil velikonoční workshop ve spolupráci se žáky SOŠ  a SOU Písek. Ti zajistili materiál a odbornou pomoc při výrobě krásných velikonočních zajíčků ze sena, kterými naši žáci ozdobí na Velikonoce své domovy. Společně jsme prožili příjemné dvě hodiny a děti měly ze zajíčků velkou radost. Děkujeme SOU Písek, zejména panu Grammetbauerovi a těšíme se na příští společný projekt.

Celý článek

Spolupráce ZŠ Protivín a SOŠ a SOU Písek

V rámci polytechnické výchovy se snažíme na základní škole zvýšit zájem o učební obory, ve kterých mohou žáci pokračovat ve studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Písku.

V letošním školním roce jsme uskutečnili v rámci vzájemné spolupráce několik workshopů. Všichni naši žáci 2. stupně měli možnost zúčastnit se pracovních dílen, které byly pro ně připraveny na SOŠ a SOU Písek. Nejprve byli žáci vždy seznámeni s obory, které se na tomto učilišti vyučují, a s možnostmi budoucího přijetí na tuto školu a následném uplatnění do budoucnosti. Před Vánocemi jely  do Písku 8.-9. ročníky , a to nejprve chlapci a potom dívky. Chlapci se seznámili s opracováním základních materiálů – dřeva, plastů a kovů a vyráběli stojan na mobil a dívky si pod odborným vedením studentů  3.ročníku oboru aranžér vyrobily adventní věnce.

V měsíci dubnu jeli do Písku nejprve chlapci 6.-7. ročníku, o týden později dívky těchto ročníků.Chlapci se věnovali opracováním pozinkovaného plechu, ze kterého vyráběli plechovou krabičku. Na pozinkovaný plech si přenesli předlohu, vystřihli požadovaný tvar a posléze plech ohýbali a letovali rohy krabičky.  Děvčata si přivezla korpus na věnec a za pomoci studentek si nazdobila každá z nich krásný jarní věnec. Výrobky si všichni odvezli domů.

Všechny workshopy proběhly velmi pohodově, bez zranění a v příjemné atmosféře.

Mysleli jsme i na mladší žáky, dva workshopy proběhly i u nás ve škole. Před Vánocemi přijelo několik studentů.  S  dívkami 5. tříd ve skupinách tvořili vánoční věnečky a chlapci vyráběli kovové píšťalky.

Na konci března proběhl workshop znovu. Tentokrát to byli žáci 4. tříd, a protože to bylo před Velikonocemi, tvořili všichni velikonočního zajíčka ze sena.

Spolupráce se SOŠ a SOU Písek je už dlouhodobá, mistr odborného výcviku a koordinátor spolupráce mezi základními a středními školami pan Bohumil Grammetbauer  spolupracuje s naší školou i v rámci výuky našich technických činností a podílí se na zvyšování kvality výuky. Naše školní dílna je díky evropským fondům velmi dobře vybavena. My se snažíme o to, aby žáci získali základní dovednosti,  uměli pracovat s různými materiály a seznámili se s jednoduchými nástroji.

Rádi bychom poděkovali celému vedení SOŠ a SOU Písek a hlavně panu Grammetbauerovi, neboť díky němu tato spolupráce funguje.

 

 

Celý článek

Exkurze 9. ročníků do Příbrami

I letos jsme vyrazili na exkurzi do Hornického muzea v Příbrami osvěžit si znalosti z geologie a dějepisu. Absolvovali jsme oblíbené prohlídkové trasy, žáci si mimo jiné užili jízdu na hornické skluzavce v dolu Drkolnov. Odpoledne jsme měli zajištěnu prohlídku Památníku Vojna, kde si všichni udělali velice jasnou představu o životě lidí, kteří byli nuceni v nelidských podmínkách těžit uranovou rudu.

Celý článek

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ve dnech 6. a 7. dubna 2018  se konal v pavilonu I. stupně naší školy zápis předškolních dětí do 1. ročníku.

Zápisu se účastní chlapci a děvčata, kteří dovrší věk 6 let do 31. 8. 2018  a děti, kterým ředitel školy povolil v loňském roce odklad školní docházky. Pro vyřízení odkladu potřebují rodiče dětí doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

V naší škole každoročně vypisujeme termín zápisu na páteční odpoledne a sobotní dopoledne, abychom vyšli vstříc zaměstnaným a dojíždějícím rodičům. A tak jsme přivítali ve vyzdobených třídách malé uchazeče o nástup do školních lavic.

Nejdříve se dětí a jejich doprovodu ujala děvčata z 8. B, která je uvedla do třídy vyhrazené jako šatna a čekárna. Pak již bylo třeba chvíle trpělivosti, než se dítě dostalo k jedné ze zapisujících učitelek. V letošním roce budoucí školáky zapisovaly paní učitelky Z. Bízková, D. Nováčková, V. Hanzlíková, E. Vaněčková a T. Vojtěchová. K hladkému průběhu zápisu velmi přispěla přítomnost paní učitelek z mateřských škol. Spolupráce školy a mateřinek je velmi dobrá. Díky ní se děti neobávají cizího prostředí. V březnu se uskutečnily návštěvy předškoláků ve vyučování v 1. třídách. Další návštěvu spojenou s prohlídkou školy máme naplánovanou na konec školního roku. V červnu se také uskuteční informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Přejeme všem úspěšné zahájení vzdělávání!

Za ZŠ T.Vojtěchová

Celý článek

Páťáci na Stožci

Letošní pobyt ve Středisku environmentální výchovy ve Stožci se nesl ve znamení zimy. Vyrazili jsme v pondělí 26.3. a po (naštěstí) drobných obtížích se zpožděným vlakem jsme dojeli na zasněženou Šumavu. Další pobyt už běžel jako na drátkách, vše klapalo jak mělo a děti si užívaly jak zimních radovánek se sněhem, tak i výukové programy. Po pondělním seznámení se Šumavou a pravidly chování jsme ještě absolvovali herní lesní stezku. Začalo se ukazovat, jak je kdo vybavený pro pobyt v přírodě. Naplno si venkovní dění všichni vychutnali v úterý, kdy jsme dopoledne šli “Po jelení stopě” a odpoledne ještě absolvovali osmikilometrový výlet ke Stožecké kapli. Počasí bylo skutečně aprílové – chvíli sněžilo, pak drobně pršelo, zase sněžilo a nakonec se rozsvítilo i sluníčko. Středa už byla klidnější, děti plstily vlnu a mnozí si odvezli krásné plstěné zvířátko – někdo pejska, někdo bobra nebo kuřátko.

Celý článek