Objev svůj rytmus I. a další programy

Žáci 3. – 7. tříd se zúčastnili motivačního a preventivního programu poskytovaného společností Harmonia Universalis. V aule školy se ti nejmladší snažili najít svůj rytmus. Díky různým hudebním nástrojům, skvělému vedení a výborné spolupráce mezi sebou vytvořili zajímavé hudební těleso. Žáci 5. ročníků se zapojili do diskuze v programu ‘Na jedné lodi’. Scénky o komunikaci, hodnotách v životě a negativních vlivech prostředí, do kterých se mohli zapojit, je aktivizovali o nich popřemýšlet. Poslední skupinou byli šesté a sedmé ročníky, které se v programu ‘Rozum v zastoupení’, zamyšleli nad tématem, co je v životě důležité.