Florbalový úspěch

Děvčatům devátých tříd se povedl úspěch ve florbalovém turnaji  O pohár ministryně školství, kdy 5.1. 2017 vyhrály krajské kolo v Jindřichově Hradci a postoupily do kvalifikace o republikové finále. To se uskuteční 27.1. 2017 v Plzni , jejich soupeřkami budou vítězky plzeňského a středočeského kraje.

20170105_120715

Složení družstva : Tröschelová Tereza, Roušalová Jana, Macháčková Kamila,Viktorová Anna, Muchychka Maryna, Králová Eliška, Peroutková Laura, Bartušková Nela, Lednická Nikola, Marčenková Denisa, Janoušková Martina, Roušalová Eva

GOETHE CENTRUM a DAS DOPPELTE LOTTCHEN

Dne 9.11. 2016 jsme se my němčináři z 9. ročníků vydali na animační hodinu do Českých Budějovic, do krajského střediska německého jazyka –  do Goethecentra. Sešli jsme se ráno na vlakovém nádraží v Protivíně. Společně jsme pak odjeli vlakem do Českých Budějovic, kde jsme měli chvíli volného času, a tak jsme si stihli koupit snídani v Mercury centru.Prošli jsme přes Lannovu třídu na náměstí, kde na nás už v jednom z domů čekala paní lektorka.

Seděli jsme v kroužku a paní lektorka na nás mluvila pouze německy. Hráli jsme pár her, samozřejmě v němčině. Poté nám paní lektorka pustila německý film, v českém překladu Luisa a Lotka, v německém originálu Das Doppelte Lottchen.Většinu času jsme si povídali o animovaném filmu a jeho hlavních hrdinkách Lottě a Luise. Pracovali jsme ve dvojicích, i samostatně. Díky času strávenému v Goethe centru jsme se naučili spoustu nových slov.

Nastal čas jet zpátky domů, a tak jsme se vydali se na vlakové nádraží. Měli jsme ještě čas, než nám odjede vlak, a proto jsme se šli naobědvat do McDonaldu. I přes brzké vstávání  jsme si to všichni užili. Celá tato exkurze byla velmi zajímavá. Samozřejmě velký dík patří  p. uč. Přástkové, která tuto animační hodinu zajistila.

E. Králová, K. Macháčková, E. Roušalová – 9. ročník