Divadelní představení

25.10. od 9.15 hod. – 1.až 4. tř. ZŠ – Sůl nad zlato – pohádka B. Němcové výpravné představení s písničkami a scénickou hudbou.

antickedivadelnimasky